Priser på våre gjenvinningsstasjoner

PRIVATKUNDER

Prisene er i forhold til kjøretøyet som leverer avfallet og betaling i forhold til dette.

Type kjøretøy
Privatkunder
               
 
Pris (inkl. mva)
 
Personbil
kr 60  
Personbil med henger
kr 120  
Varebil og pickup
kr 120  
Varebil og pickup med henger
kr 250  
Liten lastebil inntil 3500 kg
kr 250  
Stor lastebil 3500 - 7500 kg
kr 500  
Tillegg for henger lenger enn 3,5 m
kr 80  
Tillegg for tungmasser over 50 kg kr 80  


NB! Alt avfall skal kildesorteres av kunden selv ved levering. Svarte avfallssekker direkte i restavfallet er ikke tillatt.
Vi anbefaler bruk av kort ved betaling!

For privatkunder med bostedsadresse i Frogn, Ås, Nesodden Ski og Oppegård er det gratis å levere flere avfallstyper på våre gjenvinningsstasjoner. Kunder fra andre kommuner må betale som bedriftskunder. Prisene er subsidierte og er en egenandel for brukere av stasjonene. Resten av kostnaden betales gjennom det kommunale renovasjonsgebyret.

Avfallstyper som er gratis for privatkunder:

 • Hageavfall med kvister og grener inntil 20 cm i diameter.
 • Papp, papir og drikkekartong
 • Metall
 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
 • Glass og metallemballasje
 • Plastemballasje
 • Klær og sko levert i gjenbrukscontainere (UFF/Fretex)
 • Farlig avfall (levert til spesialmottak for farlig avfall på stasjonene)
 • Asbest/eternitt inntil 25 kg. (NB! Må være innpakket i 2 lag tykk bygningsplast)

Avfallstyper privatkunder må betale for:

(NB! Du betaler i forhold til bilstørrelsen som benyttes ved levering på gjenvinningsstasjonen, se prislisten ovenfor)

 • Trevirke
 • Impregnert trevirke (unntak for impregnert trevirke produsert før 01.02.2002, les mer her)
 • Restavfall
 • Bildekk og andre dekk for kjøretøyer
 • Hardplast
 • Gravemasser (stein, jord, sand og grus)
 • Rivemasser (takstein, teglstein, Leca, Ytong, betong, fliser, porselen, keramikk og belegningstein)
 • Gips
 • Stammer,røtter og grener over 20 cm

Avfallstyper vi ikke tar imot:

 • Matavfall eller annet organisk avfall
 • Sprengstoff og ammunisjon
 • Medisiner
 • Smittefarlig avfall
 • Forurensede jordmasser
 • Båter over 16 fot
 • Motorkjøretøy, campingvogner og motorsykler
 • Asfalt (Asfalt kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonene, men leveres på godkjente mottak for mellomlagring for gjenbruk).
 • Radioaktivt avfall

Er du i tvil kan du gjerne ta kontakt med Follo Ren på forhånd før du besøker stasjonene.

BEDRIFTSKUNDER

Bedriftskunder skal alltid betale etter gjeldende prisliste, uansett type avfall. Ved levering av farlig avfall skal deklarasjonsskjema være ferdig utfylt. Bedriftskunden vil bli fakturert i etterkant med bakgrunn i faktisk mengde og innhold. 

Trykk her for å se prisliste for bedriftskunder.

Del:
Tips en venn