PRIVATKUNDER

Priser for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene tar utgangspunkt i størrelse på bil. Gjelder fra 2. januar 2018

Type kjøretøy

Pris (inkl. mva)

Personbil

70,-

Personbil med tilhenger

130,-

Varebil og pickup

130,-

Varebil og pickup med tilhenger

260,-

Liten lastebil (inntil 3500 kg)

260,-

Stor lastebil (3500 – 7500 kg)

510,-

Tillegg for tilhenger over 3,5 m

100,-

Tillegg for tungmasser over 50 kg

100,-