PRIVATKUNDER

Priser for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene tar utgangspunkt i størrelse på bil.

Type kjøretøy

Pris (inkl. mva)

Personbil

60,-

Personbil med tilhenger

120,-

Varebil og pickup

120,-

Varebil og pickup med tilhenger

250,-

Liten lastebil (inntil 3500 kg)

250,-

Stor lastebil (3500 – 7500 kg)

500,-

Tillegg for tilhenger lenger enn 3,5 m

80,-

Tillegg for tungmasser over 50 kg

80,-