Husk at skjema må fylles ut før levering av avfall fra nevnte organisasjonstyper.

Klikk her for å åpne skjemaet NB! Skjemaet må fylles ut før levering!

Follo Rens revisor har i et eget notat konkludert med at Forurensningslovens paragraf 34, 1. ledd, pålegger kommunene å fastsette gebyr til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren (selvkost). Dette gjelder for avfall som kommunene plikter å samle inn/motta eller behandle, herunder husholdningsavfall og farlig avfall. Avfall fra de tre organisasjonstypene nevnt innledningsvis i dette brevet er ikke ansett å falle inn under kategorien husholdningsavfall.

Tjenester som ikke kan relateres til husholdningsrenovasjonen må derfor holdes utenfor selvkostregnskapet. Follo Ren har valgt å differensiere pris til tre organisasjonstyper, og bekoste dette gjennom inntekter fra våre øvrige næringskunder.
 
Prispolitikken er derfor følgende:
 • Foreninger og ideelle organisasjoner med veldedige formål, herunder også loppemarked.
  Gratis leveranse til gjenvinningsstasjonene mot forhåndsutfylt skjema
   
 • Organisasjoner (private, kommunale) som driver med gjenbruk.
  Næringspris settes lik det som private husholdninger betaler. Leveranse mot forhåndsutfylt skjema.
   
 • Levering av privat husholdningsavfall via vaktmesterbyrå, SiÅs, m.m.
  Næringspris settes lik det som private husholdninger betaler. Leveranse mot forhåndsutfylt skjema.

For å kunne skille disse prisene fra andre næringspriser og samtidig dokumentere retten til levering på de nevnte vilkår, må eget skjema for levering fylles ut før leveransen kommer til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Leveransen skal måles opp i kubikkmeter (lengde x bredde x høyde = volum/m3) av den som leverer avfallet.
 
Eksempel på utfylling:
 
Lengde: 3,1 m x
Bredde: 1,5 m x
Høyde: 1,2 m =
Volum: 5,6 m3
 

Hvis du har spørsmål om utfylling av skjemaet, kan du kontakte Follo Ren på telefon 90 80 40 10 eller e-post: post@folloren.no