a a a

Ofte stilte spørsmål

Matavfallskurver og avfallsbeholdere

Må jeg bruke utlevert matavfallskurv?

Bruk av matavfallskurven er frivillig. Har du allerede et fungerende kildesorteringssystem i på ditt kjøkken, bruk heller det! Det viktigste er at man har et sted å kaste matavfall. Matavfallskurven skal ikke settes ut ved tømmedag.

Hvor skal jeg plassere matavfallskurven?

Matavfallskurven er ment for innendørsbruk. Den kan for eksempel plasseres under kjøkkenvasken. Matavfallskruven er frivillig å bruke, har du allerede et fungerende kildesorteringssystem i på ditt kjøkken så kan du bruke det. Husk at matavfallskurven ikke skal settes ut ved tømmedag.

Jeg trenger ikke matavfallskurven. Kan jeg levere den tilbake?

Har du ikke behov for matavfallskurven, kan denne leveres til våre gjenvinningsstasjoner eller i administrasjonen til Follo Ren i Kveldroveien 4 på Vinterbro i Ås kommune. Ubrukte kurver kan også leveres til Servicetorget på Rådhuset i hver kommune. 

Hvor får jeg som nyinnflyttet tak i matavfallskurv og grønne poser?

Matavfallskurv og grønne poser får du på alle våre gjenvinningsstasjoner og i administrasjonen til Follo Ren (Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro).
Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@folloren.no eller på telefon 90 80 40 10. Kurv med starpakkeinformasjon og grønne poseruller kan du også bestille på våre nettsider www.folloren.no

Jeg har hybel med eget kjøkken/sokkelleilighet i min bolig – kan jeg få en ekstra kurv og poser?

Ja det kan du selvsagt få. Matavfallskurv og grønne poser får du på alle våre gjenvinningsstasjoner og i administrasjonen til Follo Ren (Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro).
Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@folloren.no eller på telefon 90 80 40 10. Kurv med starpakkeinformasjon og grønne poseruller kan du også bestille på våre nettsider www.folloren.no

Jeg deler beholder med naboen, og vi fikk bare en kurv med starpakke utdelt. Hvordan får vi en til?

Matavfallskurv og grønne poser får du på alle våre gjenvinningsstasjoner og i administrasjonen til Follo Ren (Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro).
Har du spørsmål, ta kontakt med oss på post@folloren.no eller på telefon 90 80 40 10. Kurv med starpakkeinformasjon og grønne poseruller kan du også bestille på våre nettsider www.folloren.no

Grønne poser

Hvorfor er det viktig med dobbel knute på den grønne matavfallsposen?

Dette er for å hindre at posen åpnes under innsamling av matavfall.

Hvordan får jeg tak i flere grønne poser?

Du får tak i flere grønne poser ved å binde en grønn pose på restavfallsbeholderen, eller henge ut pose-skiltet på beholderen før neste tømming. Dette er et tegn til renovatøren at han skal legge igjen en rull med grønne poser når han kommer for å tømme beholderen. Du får også tak i ruller med grønne poser på våre gjenvinningsstasjoner, i administrasjonen til Follo Ren på Vinterbro, eller på Servicetorget i din kommune.

Kan jeg få så mange grønne poser jeg vil?

Ja du får så mange poser du trenger. Dersom du har matavfall som er veldig fuktig eller noe som lukter mye, kan det være lurt å bruke dobbelt pose på dette. Men posene skal kun brukes til matavfall.

Er den grønne posen biologisk nedbrytbar?

Nei, det er den ikke. Posene er ikke biologisk nedbrytbare fordi posene må tåle komprimering i renovasjonbilen uten å gå i stykker. Hvis posene går i stykker får vi ikke nyttiggjort det kildesorterte matavfallet.

Matavfallsposene blir sortert ut som plastemballasje etter at de er åpnet og tømt, slik at de kan materialgjenvinnes.

Matavfall

Hva er matavfall?

 • Matrester
 • Skall fra frukt, nøtter, egg, reker etc.
 • Skrell og skrotter fra frukt og grønnsaker
 • Bein fra kjøtt, fisk og kylling
 • Teposer
 • Kaffegrut med eller uten kaffefilter
 • Tilgriset tørkepapir og servietter               

Hva er ikke matavfall?

 • Tyggegummi
 • Avskårne blomster
 • Hageavfall
 • Potteplanter
 • Bleier og bind

Hva med mat- og frityrolje, hvor kaster jeg dette?

Mindre mengder matolje/frityrolje kan tørkes opp med husholdningspapir og kastes i den grønne posen. Har du litt større mengder kan dette helles på en tom melke- eller juicekartong. Kartongen tapes godt igjen og kastes i den grønne posen.

Kan jeg fortsette å kompostere matavfall i egen kompostbinge?

Ja, det kan du! Tilskudd for innkjøp av kompostbinge vil fortsatt bestå. Mange som komposterer matavfall vil oppleve at de ikke fyller en standard restavfallsbeholder og derfor kan redusere størrelsen på beholderen. Dette vil kunne gi 30% reduksjon i renovasjonsgebyret.

Hvorfor skal ikke planter, blomster og hageavfall i matavfallet?

Planter og blomster kan inneholde sprøytemidler og giftige stoffer som er uheldig når man produserer gjødsel til jordbruk. Små mengder planter og blomster kan kastes som restavfall. Større mengder hageavfall kan leveres gratis til vår gjenvinningsstasjoner.

Hva gjør jeg hvis jeg har illeluktene matavfall, som rekeskall eller fiskeslo?

I slike tilfeller kan det være lurt å bruke dobbel grønn pose og knyte godt igjen. Er det ekstra varmt ute, og har du plass i fryseren, kan det være lurt å oppbevare slikt matavfall her frem til tømmedag.

Hva skjer med matavfallet?

Matavfallsposene blir sortert ut fra restavfallet, videre blir matavfallet omdannet til biogass som brukes til drivstoff for kjøretøy og gjødsel til jordbruk.

Hvordan kan jeg stole på at folk ikke kaster miljøgifter i matavfallet og vi får det «på maten» gjennom gjødsel og jordforbedring fra komposteringen?

Matavfall fra de grønne posene blir levert til et mottak som produserer biogass og gjødsel. Her blir alt som skal bli gjødsel og jordforbedring nøye kontrollert og analysert. Det stilles strenge krav til slik produksjon.

Plast

Før sorterte vi plast. Nå skal vi ikke gjøre det lenger. Får vi en dårligere løsning for miljøet?

Med den nye løsningen skal plasten sorteres ut fra det andre restavfallet i et moderne sorteringsanlegg. Bruk av ny teknologi gir enda bedre resultater enn før. Maskinene sorterer ut plast bedre enn mennesker, og vi vil få ut tre ganger så mye plast ved sorteringsanlegget enn det vi får ut ved kildesortering hjemme.

Kan jeg legge plastemballasjen i egne poser (kan jeg få blå poser til plastemballasjen)?

Det  er ikke nødvendig å legge plast i egne poser, og gir ingen ytterligere miljøeffekt. Legg plastemballasjen sammen med restavfallet. Det blir ikke utdelt blå poser eller egne poser til plastemballasje i vårt område.

Kan man levere plastemballasje til gjenvinningsstasjonene fra september?

Ja, du kan fortsatt levere plastemballasje på gjenvinnnigsstasjonene. Men for å få best mulig miljøgevinst ønsker vi at du legger det i restavfallsbeholderen din, slik at det blir transportert rett opp til sorteringsanlegget sammen med annet restavfall og plast som skal sorteres. Plasten fra gjenvinningsstasjonen går ikke til sorteringsanlegget, og blir dermed ikke nyttegjort sammen med den andre utsorterte plasten.

Hva er plastavfall – og hva må leveres direkte til gjenvinningsstasjonen?

Plastavfall er plastflasker, -kanner, -folie, -poser, -sekker, -begre, -bokser, blomsterpotter osv. Både hard og myk plast kan kastes i restavfallet. Store plastprodukter som hagemøbler skal leveres på gjenvinningsstasjonen. Har du store mengder plastemballasje, kan du levere dette gratis til gjenvinningsstasjonen.

Fellesløsninger/borettslag/sameier

Jeg bor i blokk/borettslag/sameie med fellesløsning. Hvordan får jeg tak i flere grønne poser?

Det blir fulldistribuert grønne poser til alle i september 2017, sammen med matavfallskurven. Når du har gått tom for disse, vil det være dispensere/stativer med flere ruller der vi har avtalt med styret i borettslaget/sameiet at de skal stå. Du vil også kunne hente ruller med grønne poser på gjenvinningsstasjonene og på servicetorget i kommunene.

Jeg bor i blokk/borettslag/sameie med fellesløsning. Hvordan får vi tak i matavfallskurven?

Det vil bli distribuert matavfallskurver og grønne poser til alle husstander. For dem som bor i blokker eller steder med fellesløsninger, vil matavfallskurven og grønne poser settes foran inngangdøren til hver boenhet.

Økonomi

Vil renovasjonsgebyret øke med denne nye løsningen?

Ikke i 2017. Fra 2018 vil renovasjonsgebyret ha en liten økning. Økningen er på under 200 kr per husstand per år. Denne økningen dekker behandling av avfallet slik at vi får en mer bærekraftig løsning som er til det beste for miljøet. Vi har fortsatt en av landets laveste renovasjonsavgifter.

Vil Follo Ren tjene penger på at jeg kildesorterer?

Nei, vi er opptatt av å øke miljøgevinsten. Vi er et interkommunalt selskap, som drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til kommunen, og kommer innbyggerne til gode ved at renovasjonsavgiftene settes ned eller ikke økes.

Annet

Hvorfor er Follo Ren så trege? Oslo og mange andre steder har hatt matsortering i årevis?

For å sette i gang med sortering av matavfall må man ha systemer som kan ta dette ut og nyttegjøre det til biogass/biodrivstoff/gjødsel og jordforbedring osv. Det har vært utredet forskjellige løsninger i vårt område,  som bygging av eget sorteringsanlegg her i Follo, benytte seg av andre anlegg, kildesortering i mange forskjellige beholdere osv. Det viktigste har vært å utrede hva som vil gi best miljøinnsats uten å bli for komplisert eller veldig kostnadskrevende. Diskusjoner og utredningene har tatt tid, og i mellomtiden har vi hatt en midlertidig prøveordning for å kildesortere plastemballasje. Nå er vi endelig i gang med et meget moderne sorteringsanlegg som kan vise til en av landets beste løsninger for plast, og en fullgod løsning for matavfall.

Når skal jeg begynne å sortere?

Du begynner å kildesortere matavfall med det samme du mottar startpakken med kurv og grønne poser til matavfall.

Er det noen vits i å kildesortere? Går ikke alt i samme haugen til slutt?

Det er viktig å kildesortere! I Norge gjenvinner vi ca 400 000 tonn emballasje. Dette sparer miljøet for nesten 420 000 tonn CO2. Avfallsselskapene tar vare på de forskjellige avfallstypene, og bland ikke avfallstypene etter sortering. Dette er en myte.

Avfall er ressurser som vi skal ta vare på og forvalte. Avfall er verdifulle råstoffer, og god kildesortering muliggjør gjenvinning ved  bruke avfallet som råvare helt eller delevis i produksjon av nye varer. På denne måten holdes ressursene i et kretsløp, og behovet for å hente ut nye naturressurser blir mindre.

Blir det ikke mer kjøring når restavfallet skal kjøres helt til Skedsmo istedenfor til Klemetsrud-anlegget? Mer kjøring er ikke bra for miljøet.

Noe mer kjøring blir det for å få fraktet avfallet opp til ROAF. Men dette gjøres ved hjelp av en stor trailer med lave utslipp, som kjører to eller tre ganger om dagen, slik at alle renovasjonsbilene ikke trenger å gå i skytteltrafikk opp og ned gjennom Oslo.

Miljøgevinsten ved å få utnyttet mer ressurser fra avfallet ved å sende det gjennom sorteringsanlegget veier opp for den ekstra transporten.

Hvordan kan vi stole på at sorteringsanlegget klarer å sortere avfallet godt nok?

Sorteringsanlegget til ROAF er et av de mest moderne i Europa, og har vært i drift siden 2014. De har derfor tall og resultater som viser at de får ut mer plast fra avfallet enn ved vanlig kildesortering hjemme ved kjøkkenbenken. Våre tall viser at vi får ut ca 5 kg plast per innbygger per år ved å kildesortere i egen sekk. Tall fra ROAF viser at de får ut ca, 12 kg plast per innbygger per år.

Hvorfor må jeg levere glass og metallemballasje til returpunkt? Kan ikke anlegget sortere dette for meg?

Det er lite ønskelig å få glass både helt og knust, inn i anlegget. Det sliter mye på transportbånd og maskiner. Glass, papir, metall og farlig avfall i anlegget ødelegger for sorteringen av det andre avfallet, og dermed motvirker miljøgevinsten.

Får jeg ny tømmedag?

De fleste vil få ny tømmedag både for restavfall og papp/papir. Restavfall vil fortsatt bli tømt hver 14. dag, papp/papir vil bli tømt hver 4. uke på fast ukedag. Informasjon om nye tømmedager vil hengt på avfallsbeholderen samtidig som du mottar din startpakke med matavfallskurv og grønne poser. Last ned appen Min Renovasjon for varsling av tømmedag og info om sorteringsløsning i ditt område.

Skal vi fortsatt kildesortere papiravfall?

Ja, denne ordningen fortsetter som tidligere. Gjenvinningsgraden på papp/papir/drikkekartong blir mye bedre når dette ikke tilgrises av annet avfall, og egner seg derfor best i egen beholder.

Må jeg fortsatt kildesortere glass- og metallemballasje?

Ja. Glass- og metallemballasje leveres til returpunkt eller våre gjenvinningsstasjoner som tidligere. Det er ikke ønskelig med glass og metall-emballasje i sorteringsanlegget, da dette vil gjøre det vanskeligere.

Må jeg fortsatt kildesortere klær, sko og tekstiler?

Ja. Tekstiler er ikke restavfall. Klær, sko og tekstiler leveres til returpunkt eller våre gjenvinningsstasjoner som tidligere. Husk at også ødelagte og slitte tekstiler skal leveres til tekstil-containere fra UFF eller Fretex.

Hvordan skal jeg få plass til restavfall, matavfall og plastemballasje i samme beholder?

Beholdernes størrelse er beregnet ut i fra avfallsmengde som en gjennomsnittelig husstand produserer i løpet av en 14. dagers periode, dette inkluderer restavfall, matavfall og plastemballasje. Plastemballasje fyller mye når det kildesorteres i egen sekk. Nå plasten legges i samme pose som restavfall komprimeres plasten på grunn av vekten til restavfallet.

For husholdninger som har mer eller mindre avfall enn beregnet gjennomsnittlig mengde kan beholderstørrelsen økes eller reduseres. Du kan lese mer om beholderstørrelser på våre nettsider, eller ringe oss på telefon 90 80 40 10 for mer informasjon.

Hvorfor får jeg ikke kompostrabatt når jeg komposterer hjemme og leverer mindre avfall?

Mange som komposterer matavfall vil oppleve at de ikke fyller en standard restavfallsbeholder og derfor kan redusere størrelsen på beholderen. Dette vil kunne gi 30% reduksjon i renovasjonsgebyret.

Follo Ren gir også tilskudd for innkjøp av ny kompostbinge. Ta kontakt med kundeservice eller les mer om denne tilskuddsordningen på våre nettsider.

Hva gjør det nye sorteringsanlegget?

Roaf har bygget Europas mest moderne sorteringsanlegg på Skedsmo nord for Oslo. Sorteringsanlegget ble satt i drift januar 2014. På sorteringsanlegget blir matavfall i grønne poser sortert ut optisk, og sendt videre til produksjon av biogass og gjødsel til jordbruket.

Plasten blir sortert ut fra restavfallet i 5 forskjellige kvaliteter, og solgt videre som råvare til industrien. Plasten som legges i vanlige handleposer sammen med annet restavfall, blir sortert ut ved hjelp av infrarød avlesning av type plast. Er du ekstra flink så skyll gjerne veldig skitten plast før du kaster den – da blir det lettere for maskinene å lese av type plast og sortere riktig.