Før båten kan leveres til gjenvinningsstasjonen må motor, elektrisk utstyr og drivstofftanker være fjernet.

Har du større båt enn 15 fot, er nærmeste mottak Kambo Marina i Moss.  Tlf 69 25 88 65, www.kambomarina.no

Båteier får en utbetaling på kr 1000,- per fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling. Det er Miljødirektoratet som administrerer utbetalingen, og det vil bli refundert etterskuddsvis.

Registrer deg og last ned skjema hos www.miljodir.no/avfall før du drar til gjenvinningsstasjonen. På stasjonen må du få skjemaet signert og godkjent. 

 

Her ser du hvordan Miljødirektoratet har tenkt at ordningen skal fungere:

Forklaring Miljødirektoratet levering av båt.jpg