Miljøbil i bomiljø

Miljøbilen henter farlig avfall og EE-avfall hjemme hos deg

For å hjelpe til med en miljøvennlig og praktisk tjeneste, kan vi hente farlig avfall og EE-avfall hjemme hos deg. Tjenesten gjennomføres en gang i måneden (torsdager), på kveldstid mellom kl 15.30 - 20.00. i alle våre fem kommuner. Ordningen gjelder ikke i sommerferien.

 

online-forms-ny

Skjema for bestilling av miljøbil hjem til deg

Begrensninger:

  • Tjenesten er kun for private husholdninger.
  • Tjenesten koster kr. 100,- per bestilling. NB! Kun kontant betaling.
  • Maks vekt per enhet er 20 kg. og maks 100 kg. totalt inklusive emballasje.
  • Maks volum er 1 m3.