Materialgjenvinning

Å materialgjenvinne betyr å gjenvinne avfallet slik at de ulike materialene kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. For eksempel kan en cornflakeseske bli til en ny cornflakeseske, og et jogurtbeger kan bli til en kleshenger.

Avfallet vi kaster er viktige råvarer i produksjon av nye produkter, og ved å kildesortere avfallet vårt sørger vi for at ressursene inngår i et kretsløp. Dermed reduseres behovet for å hente ut nye naturressurser. I tillegg er det slik at råstoff som er basert på avfall har lavere bruk av energi enn nyutvunnede råstoffer.

avispapir.jpgLokale tiltak i våre kommuner:

  • Papp/papir: Kan sorteres hjemme og på gjenvinningsstasjon
  • Plastemballasje: Kan sorteres hjemme og på gjenvinningsstasjon
  • Glass- og metallemballasje: Kan bringes til returpunkt eller gjenvinningsstasjon
  • Elektronisk avfall: Kan leveres på gjenvinningsstasjon
  • Metall: Kan leveres på gjenvinningsstasjon
Del:
Tips en venn