Vi hjelper deg med å finne en riktig avfallsløsning for din bedrift, til en fornuftig pris. Vi er behjelpelig med dimensjonering av riktig beholder og tømmefrekvens, og gir en god renovasjonsløsning  som tilsvarer renovasjonsløsningen for resten av Follo.

Ta kontakt med kundeserivice på telefon 90 80 40 10, eller på e-post post@folloren.no.