kildesorteringsguide-bilde1

Utskriftsvennlig kildesorteringsguide

Printer-friendly waste sorting guide

Kildesortering

Nedenfor finner du oversikt over hvordan avfall skal sorteres i våre eierkommuner. Du kan også søke på konkrete avfallstyper i søkeboksen nedenfor og finne riktig sortering for dette.
 

plastsekk - folloren redigert

Vi henter kildesortert plastemballasje hjemme hos deg

Gjenvinning av plastemballasje regnes som et viktig miljøtiltak for å redusere CO2-utslipp. For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje.

tekstiler2_150x151

Utvidet innsamling av tekstiler

Nå kan du levere alt av klær, fottøy og tekstiler til våre returpunkter eller gjenvinningstasjoner. Til og med ødelagt og utslitt tekstil. Follo Ren samarbeider med FRETEX og UFF om tekstilinnsamling i våre fem eierkommuner. Husk at tekstilene bør leveres i lukkede poser.

beholder_hjemme_600x400

Sortering hjemme

Som standardløsning har hver husholdning en beholder for restavfall og en beholder for papir, papp og drikkekartong. For innsamling av plastemballasje benyttes utdelte gjennomsiktige plastsekker. Plastsekken settes ved papirbeholder dagen før tømmedag for plastemballasje.

I beholderen for restavfall anbefales det å putte avfallet i tette plastposer/bæreposer som knytes godt igjen (for å unngå lukt). I beholderen for papp og papir kaster man papiret som det er (uten å legge det i plastpose e.l.). I sekken for plastemballasje skal man kaste plast brukt som emballasje rundt ulike produkter. Plasten skal være tom og ren, les mer om rengjøring av plast her.

returpunkt_1000x750_cropped_413x306

Sortering på returpunkt

På våre returpunkter skal det leveres glass og metallemballasje samt klær og sko. Sett ikke fra deg annet avfall på våre returpunkter. I følge Forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet. Har du avfall som ikke kan leveres på våre returpunkter, kan dette leveres til en av våre tre gjenvinningsstasjoner.

Oppegard_400x267

Sortering på gjenvinningsstasjonen

På våre gjenvinningsstasjoner må avfallet sorteres. Det kan være lurt å planlegge sorteringen i forkant før du besøker stasjonen blant annet hvordan du plasserer avfallet i bil/henger. Her finner du mer informasjon om hva du kan sortere. Er du usikker på dette når du besøker stasjonene våre er det bare å ta kontakt med våre ansatte på stasjonen. Det er viktig at alt avfall sorteres, slik at så lite som mulig havner i container merket med restavfall.