Våre HMS-mål

Follo Ren har satt seg følgende HMS-mål som vi jobber etter til daglig:

  • Follo Ren skal ha en HMS-Kultur der vi jobber aktivt med forebygging av ulykker, helse-, og miljøskader
  • Ingen aktivitet har prioritet over sikkerhet
  • Vi er alle ansvarlige for å oppnå målsetning om 0 skader på ansatte og aktivt forebygging av skader hos kunder
  • Våre ansatte skal i minst mulig grad eksponeres for helseskadelige stoffer
  • Vi skal ha et trivelig og sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt og trygg arbeidssituasjon.
  • Alle ansatte skal få en grunnleggende opplæring og inkluderes i vårt HMS-arbeid fra første dag.
  • Vi skal jobbe for å håndtere avfall slik at ressursene utnyttes optimalt og med minst mulig miljøbelastning
Del:
Tips en venn