Hjemmekompostering

Nordmenn kaster over 300 000 tonn spiselig mat hvert år og det viktigste vi kan gjøre for å redusere denne mengden er å spise opp maten vi kjøper. Allikevel vil noe av maten bli til avfall, og i stede for å kaste maten i avfallsbeholderen kan man kompostere hjemme. 

Hvordan støtter Follo Ren hjemmekompostering?

Follo Ren gir inntill 1 000,- i tilskudd til innkjøp av nye godkjente kompostbinger. Tilskuddet kan ikke overstige mer enn 20% av innkjøpssum. Tilskuddet gjelder kun for abonnenter med helårsrenovasjon. Du må selv gå til innkjøp av kompostbingen og i etterkant senden en kopi av kvittering/faktura sammen med en søknad til Follo Ren. Du kan laste ned søknaden her. Anbefalt volum på bingen er 170-250 liter per husholdning.kompost1.jpg

For å kunne få tilskuddet må følgende krav oppfylles:

  • Den skal være produsert for varmkompostering av matavfall/våtorganisk avfall.
  • Den skal være skadedyrsikret.
  • Beholderen må ha minst 5 cm fast isolasjon.
  • Ordningen gjelder kjøp gjennomført etter 01.01.2016.
  • Søknad må sendes inn senest 6 måneder etter kjøp.
  • Helårsrenovasjon
  • For innendørs kompostering er kun Bokashi godkjent for tilskudd.

Bingen må plasseres og brukes slik at den ikke er til sjenanse for andre eller at det oppstår uhygieniske forhold eller skadedyrproblemer.

 

Redusere renovasjonsgebyret

Hjemmekompostering gjør at man kaster mindre matavfall. Flere opplever at de kan nedjustere størrelsen på restavfallsbeholderen fra 240 liter til 140 liter. Dette medfører en reduksjon på renovasjonsgebyret, les mer om renovasjonsgebyret her.

Håndbok i hjemmekompostering

Trenger du en innføring i hjemmekompostering? I heftet Ren Jord fra Naturvernforbundet kan du lese om hvordan man skal kompostere, de ulike metodene som finnes og utstyr som trengs. Last ned heftet her. Ønsker du heftet tilsendt kan du kontakte oss på telefon 05660

ren jord.jpg

 

 

Foreløpig liste over anbefalte kompostbinger:

Biolan - Hurtikomposter (selges blant annet av lokal forhandler på nesodden: sommerbutikken.no)

Grønne Johanna - Varmkompostbeholder

Strømbergs - KompostBjørn

Bokashi Starter-kit

Greenline - Master serien

Del:
Tips en venn