a a a

Hjem (old)

Follo Ren innfører kildesortering av matavfall

matavfall2

Ny renovasjonsløsning fra september 2017. matavfall2.jpg

Follo Ren har i lengre tid jobbet med å få på plass en mer bærekraftig renovasjonsløsning.  Målet var å få på plass en løsning der mer av ressursene i avfallet brukes igjen. Fokus i prosessen har vært våre innbyggere, bærekraft og økonomi. Dette har resultert i en renovasjonsløsning som er enkel for innbyggerne, og som sørger for høy grad av materialgjenvinning til en fornuftig pris.

Hva skal vi fortsette med?
Vi fortsetter med de beholderne vi har i dag - en beholder for restavfall og en til papp/papir/drikkekartong. Restavfall skal fortsatt tømmes hver 14. dag, og papirbeholder en gang i måneden. Glass- og metallemballasje skal fortsatt bringes til returpunkt. Det samme skal klær, tekstil og sko.

mat, rest og plast.png

Hva er nytt? 
Matavfallet skal sorteres ut i grønn pose. Posen legges i restavfallsbeholderen, husk dobbel knute på posen. Alle vil få tilbud om en egen kurv til matavfall. Kurven kan for eksempel oppbevares under kjøkkenbenken.

Plastemballasjen skal kastes sammen med restavfallet, og ikke i egen pose. Bakgrunnen for dette er at restavfallet skal sorteres ved et moderne sentralsorteringsanlegg på Skedsmo. Gjennom sentralsortering får vi ut 35-50% mer plastemballasje til materialgjenvinning enn ved kildesortering.

Når starter det?
Fra 1. september begynner utleveringen av en «startpakke». Utleveringen vil foregå igjennom hele september måned. Startpakken vil bli levert på lokket til din restavfallsbeholder. Dette gjelder ikke for borettslag og sameier med felles avfallsløsning for restavfall. Her vil startpakken blir levert på døren. 

Startpakken vil inneholde 1 stk matavfallskurv, 2 ruller med grønne poser og informasjon om den nye løsningen. Når du mottar denne startpakken skal du begynne med kildesortering av matavfall og samtidig legge plasten tilbake i restavfallet. Frem til du mottar startpakken fungerer renovasjonsløsningen som før. 

Grønne poser
Det er viktig at det kun benyttes grønne matavfallsposer fra Follo Ren. Sorteringsanlegget som mottar avfallet «leser» av fargen på posene og skiller matavfallsposene ut i fra restavfallsposene. Bruker man andre poser til matavfall vil maskinene sortere matavfallet som restavfall da de har feil farge.

Trenger du flere matavfallsposer knyter du enkelt en matavfallspose (eller hvilken som helst pose) på lokket til din beholder. Renovatørene ser dette som et signal om at du trenger en ny rull med matavfallsposer. Dette gjelder ikke for borettslag og sameier med felles avfallsløsning. Styret kan ta kontakt med Follo Ren for å motta en posedispenser som kan plasseres for eksempel i avfallsrom eller oppgang.

Sammen for et grønnere Follo
Follo Ren har inngått avtale med ROAF (Romerike Avfallsforedling) om sentralsortering av innholdet i restavfallsbeholderen. ROAF eier sentralsorteringsanlegget på Skedsmo, som har vært i drift siden 2014. Ved anlegget sorteres først de grønne posene med matavfall ut, og går videre til produksjon av biogass og gjødsel. Deretter åpnes posene med restavfall, og plasten sorteres ut i fem forskjellige typer. Plasten selges som råvare til industrien. Det som er igjen av restavfallet sendes til forbrenning med energigjenvinning (fjernvarme og strøm).

Valg av ROAF-løsning vil gi den beste miljø- og klimaeffekten.

Det kildesorterte matavfallet videreforedles til biogass (drivstoff) og gjødsel/jordprodukter. Biogassen erstatter bensin og diesel, noe som gir reduksjon i CO2-utslippet. Gjødsel/jordprodukter erstatter kunstgjødsel, noe som bringer næringsstoffene tilbake i jorden.

Den økte mengden plastemballasje vi får ut ved sentralsortering gir en større reduksjon i CO2 utslipp forbundet med plastproduksjon fra jomfruelig olje. Utsorteringen av matavfall og plastemballasje får også en positiv klimakonsekvens fordi mindre avfall forbrennes.

Se video fra sentralsorteringsanlegget til ROAF:
 

 

Hvordan unngå lukt fra avfallsbeholderen

beholder_200x341

Solen varmer godt i sommermånedene, selv i kalde Norge, noe som kan by på litt ekstra utfordringer for avfallet. Nedbrytningsprosessen for matavfall går mye raskere i varmen - dette kan føre til vond lukt og besøk av fluer og larver.

Her er noen tips til hvordan du kan unngå dette:

beholder_200x341.jpg

 

 • Knyt avfallsposen godt igjen, bruk gjerne dobbel knute.
 • Er det hull på avfallsposen eller er den ekstra fuktig? Bruk flere poser utenpå hverandre.
 • Har du mye fiskeavfall bør dette pakkes inn i avispapir før det kastes.
 • Rekeskall bør fryses ned og kastes på tømmedag hvis mulig.
 • Lukk lokket til avfallsbeholderen helt igjen.
 • Er beholdere full? Bruk grønn ekstrasekk.
 • Spyl beholderen med vann etter tømmedag, bruk grønnsåpe hvis nødvendig.
 • Hvis mulig, unngå å sette restavfallsbeholderen i direkte sollys.

Ressurs - Et magasin fra Follo Ren

Forside til nett

Nr 1 - 2017
Les om ny renovasjonsløsning og sortering av matavfall.

Hagerømlinger

03 Kjempespringfrø 01

Har vårens hagearbeid avdekket uønsket vekst av planter og busker? Da kan det være greit å sjekke om disse vekstene er såkalte hagerømlinger (også kjent som svartelistede arter).

Har vårens hagearbeid avdekket uønsket vekst av planter og busker? Da kan det være greit å sjekke om disse vekstene er såkalte hagerømlinger (også kjent som svartelistede arter).

Begrepet hagerømlinger omhandler fremmede og uønskede plantearter i norsk natur.  Hagerømlinger kan utgjøre en økologisk risiko for lokal plantevekst, og spredning av disse bør begrenses. Derfor er det viktig at hageavfall som inneholder hagerømlinger ikke komposteres sammen med vanlig hageavfall.

Det er gratis å levere hageavfall til gjenvinningsstasjonen. Follo Ren har en egen container til hagerømliger eller jord infisert med frø fra disse. Innholdet i denne containeren blir send til destruering, for å hindre spredning. Å levere hageavfallet til gjenvinningsstasjonen kan også ha en annen positiv virkning på hagen. Åpne komposthauger kan tiltrekke seg brunsnegler. Leverer du hageavfallet ditt til gjenvinningsstasjonen slipper du slike yngleplasser for brunsnegler i hagen din.

Husk at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen. 

 

Oversikt over de vanligste hagerømlingene

01 Hagelupin 01 (1).jpgHagelupin

50-150 cm høy flerårig plante med opprette, ugreinete stengler og koplede blad.

Vanligvis blå, men også hvite, rosa, blekgule og fiolette blomster i om lag 50 cm lange klaser, store hårete belger.

 

 

 

 

 

 

 

03 Kjempespringfrø 01.jpgKjempespringfrø

Ettårig hurtigvoksende plante, opp til 180 cm høy med saftig stengsel.

Bladene har en mørkegrønn farge og er tykke med sagtagger langs kantene.

Rosa blomster med noe hvitfarge.

 

 

 

 

 

 

 

02 Kjempebjørnekjeks 01.jpgKjempebjørnekjeks

2-4 meter høy toårlig plante med blomster i store hvite skjermer.

Vanskelig å skille forskjell mellom Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalme.

Saften fra planten er giftig og kan forårsake brannskader og irritasjon av huden.

Håndteres med forsiktighet og korrekt verneutstyr.

 

 

 

 

 

 

 

04 Tromsøpalme 01.jpgTromsøpalme

2-3 meter høy flerårig plante med blomster i store hvite skjermer.

Vanskelig å skille forskjell mellom Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalme.

Saften fra planten er giftig og kan forårsake brannskader og irritasjon av huden.

Håndteres med forsiktighet og korrekt verneutstyr

Roalds 9 tips til en problemfri tur til gjenvinningsstasjonen

DSC_0018 - Kopi

Roald Amlien er driftsoperatør på Bølstad gjenvinningsstasjon. Han har 9 års erfaring under beltet og har noen gode tips til deg som skal til gjenvinningsstasjonen:

DSC_0018 - Kopi.jpg

Roald Amlien er driftsoperatør på Bølstad gjenvinningsstasjon. Han har 9 års erfaring under beltet og har noen gode tips til deg som skal på gjenvinningsstasjonen:

 1. Planlegg og sorter forskjellige avfallstyper før du kjører til gjenvinningsstasjonen, da går besøket raskere og mer effektivt
 2. Unngå svarte avfallssekker. Disse må åpnes og innholdet sorteres når du kommer til stasjonen.
 3. Husk å sikre lasset godt slik at gjenstander ikke faller av på veien.
 4. Ta med hansker så du unngår kuttskader.
 5. La barn og dyr bli i bilen under oppholdet. All ferdsel på gjenvinningsstasjonen er på eget ansvar.
 6. Tenk mer på ombruk. Vi ser at det blir kastet mye som fortsatt kan brukes. Selg på Finn.no eller lignende sider, gi til loppemarkeder, legg klær, sko og tekstiler til UFF eller Fretex.
 7. Forsøk å parkere slik at andre kommer fram til containerne. Da blir det enklere for alle.
 8. Vi tar gjerne bankkort - så du trenger ikke å huske på kontanter.
 9. Spør oss dersom du lurer på noe - vi er her for å hjelpe.

Lørdagsåpent fra april

Bølstad 05

Våre gjenvinningsstasjoner holder åpen på lørdager igjennom sommerhalvåret. Dette betyr at første lørdagsåpne dag i 2017 er 1. april.
 

Bølstad 04.jpg
Våre gjenvinningsstasjoner holder åpen på lørdager igjennom sommerhalvåret. Dette betyr at første lørdagsåpne dag i 2017 er 1. april.

Åpningstidene for alle gjenvinningsstasjonene til Follo Ren:

Man-tors: 08.00 - 20.00
Fredag: 08.00 - 15.00
Lørdag 09.00 - 15.00

 


Klikk her for å se åpningstidene på våre gjenvinningsstasjoner

Klær og tekstil til ombruk

Tekstil - Hullete sokk - Copy

Alle typer tekstiler skal leveres til tekstilinnsamlingen. Visste du at man også kan levere ødelagt eller utslitt tekstil? I Follo kaster hver innbygger i gjennomsnitt 11 kg klær og tekstil i restavfallet hvert år. Dette er klær som kunne vært gjenvunnet til nye tekstiler. 

Tekstil - Hullete sokk - Copy.jpg

Hva kan du levere?

I UFF- og fretexcontainerne kan du levere alt av tekstil, så lenge det er tørt og rent. Her er noen eksempler: klær, sko, accessoirer (smykker, belter og tilbehør) og husholdningstekstiler (gardiner, håndklær, sengetøy og myke leker).

 

Hva skjer med det som leveres?

 • Brukbare klær sendes til mottak i Øst-Europa og Afrika hvor de sorteres, repareres og selges. Dette sørger for arbeidsplasser med gode arbeidsvilkår og rimelige klær for de som trenger det. Overskudd fra salget går til humanitært arbeid.
 • Tekstil som ikke kan repareres blir materialgjenvunnet til blant annet nødhjelpstepper.
 • En liten del av innsamlet tekstil kan ikke gjenbrukes eller materialgjenvinnes og blir energigjenvunnent ved forbrenning. Kun 3% prosent av innsamlet tekstil blir energigjenvunnet (tall fra Fretex).

 

Ønsker du å lese mer om våre samarbeidspartnere i forbindelse med tekstilinnsamling? Klikk på logoen.

Uff-logo.png

fretex-logo.png
 

Hvor kan du levere tekstil?

Follo Ren har ca 90 returpunkter hvor man kan levere tekstil. I tillegg kan du levere på våre gjenvinningsstasjoner. Se oversikten under for å finne nærmeste returpunkt:

Hjemmekompostering

kompost1

Follo Ren har innført en ny ordning hvor man kan søke om tilskudd ved kjøp av ny kompostbinge. I tillegg kan man redusere renovasjongebyret ved hjemmekompostering da man ofte kaster mindre matavfall. Les mer om hjemmekompstering her.

Fremtidens gjenvinningsstasjoner

sentralgjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonene til Follo Ren har behov for betydelige oppgraderinger for å møte fremtidens krav til utsortering, materialgjenvinning og sikring mot forurensing av nærmiljø.

Follo Ren har siden høsten 2014 utredet hvordan fremtidens gjenvinningsstasjoner bør være med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi.

Det er lagt opp til to forskjellige konsepter:

 1. Mobile gjenvinningsstasjoner og en sentral moderne gjenvinningsstasjon i Vinterbro-området.
 2. Oppgradering av dagens tre gjenvinningsstasjoner

Basert på fokusområdene kom konsept 1 best ut, og ble anbefalt ovenfor styre og representantskap.  

I dagens representantskapsmøte 18.04.2016 stemte fire ordførere for Follo Rens anbefaling, og en kommune ønsket konsept 2. Representantskapet har sendt saken videre til rådmannskollegiet. Her skal det utarbeides et saksfremlegg i samråd med Follo Ren, slik at eierkommunene kan enes om en god løsning for alle kommunene.  
 

Konsept 1: Mobile gjenvinningsstasjoner og en sentral moderne gjenvinningsstasjon i Vinterbro-området.

Mobile gjenvinningsstasjoner

Mobil gjenvinningsstasjon Follo Ren.jpg

De to formene for mobile gjenvinningsstasjoner som skal tilbys vil henholdsvis stoppe ved knutepunkt eller bestilles på avtalt dato til vel, borettslag og sameier i alle våre eierkommuner. Den ene typen mobil gjenvinnings-stasjon kjører til sentrale knutepunkt i hver kommune. Her kan innbyggere levere grovavfall, som de ellers måtte ha kjørt til gjenvinningsstasjonen med. En slik løsning letter innleveringen av sortert avfall til gjenvinning for de som ikke har bil eller har andre utfordringer med å komme seg til gjenvinningsstasjonen. En mobil gjenvinningsstasjon vil også kunne ivareta fortettede boligområder med miljøprofil, der det fra politisk hold er lagt vekt på minimal bruk av bil. Den andre typen kan bestilles av vel, borettslag og sameier. Gjenvinningsstasjonen kommer da til ditt nærmiljø og er der så lenge du har bestilt den. Follo Ren mener at dette vil sørger for god tilgjengelighet for innlevering av grovavfall og farlig avfall i tillegg til en gjenvinningsstasjon.

En moderne gjenvinningsstasjon i Vinterbro-området

 sentralgjenvinningsstasjon.jpg

Vinterbro er et knutepunkt for alle våre eierkommuner. Vinterbro-området ligger i kort avstand fra hovedfartsårer i våre eierkommuner. Det er sentralt plassert slik at kjøreavstanden fra ytterpunktene er omtrent lik for innbyggerne i våre eierkommuner. Videre er det viktig at vegnettet er dimensjonert for personbiler og tungtransport, og at det ligger utenfor boligområder.

Ved en sentral gjenvinningsstasjon vil det være mulig å tilby lengre åpningstider for innbyggerne. Det er tenkt utvidet åpningstid på kveldstid alle ukedager og lørdagsåpent gjennom hele året. Det vil gi økt tilgjengelighet for innbyggerne og bedre kundeservice/-veiledning pga av økt bemanning i forhold til dagens gjenvinningsstasjoner. 
 

Konsept 2: Oppgradering av dagens tre gjenvinningsstasjoner 

illustrasjon fremtidens gjenvinningsstasjon_bølstad_L2.PNG

Konseptet innebærer at dagens tre  gjenvinningsstasjoner (Bølstad, Teigen og Oppegård) oppgraderes for å sikre at uteområdene og bygningsmassen imøtekommer Forurensningsloven og  lovverket innen helse, miljø og sikkerhet.

Gjenvinningsstasjonenes åpningstider gjenspeiles av besøkstallene. Oppegård og Bølstad vil opprettholde dagens åpningstider, mens Teigen må redusere sine åpningstider grunnet lave besøkstall.  

 

Utvidet henteordning for papp og papir

bølgepapp

Nå kan du sette ut ekstra papp på tømmedag for papirbeholder, istedenfor å måtte reise til returpunktene. 

Vi har fra 1. desember utvidet tjenesten for tømming av papp og papir til at vi også tar med papp plassert ved siden av papirbeholderen. Pappesker bør flatpakkes og kan med fordel stripses/buntes sammen med hyssing eller liknende.

Vi minner om:

 • Papirbeholder og eventuell ekstra papp må settes frem kvelden i forveien eller senest klokken 06.00 på tømmedag.
 • Forsøk så langt det lar seg gjøre å legge løst papir i selve beholderen.
 • Husk at det er gratis å få større papirbeholder.

Returpunkt for papp/papir og plastemballasje vil bli fjernet fra midten av januar 2016, da vi har hentetjenester for disse avfallstypene. Våre 90 returpunkter for glass/metall og tekstil blir stående. Papp og papir kan fortsatt leveres gratis til gjenvinningsstasjonene.


Trenger du påminnelse i forkant av tømmedag? Last ned applikasjonen Min Renovasjon:

Klikk her for å laste ned Min Renovasjon til Android
Klikk her for å laste ned Min Renovasjon til iOS

 

Tilbudet gjelder abonnenter med beholdere og gjelder ikke borettslag og sameier med nedgravde løsninger. Det skal være tilstrekkelig kapasitet i de nedgravde løsningene som er etablert. Papp bør deles opp før de kastes i de nedgravde enhetene for å ikke ta for mye plass.