Web Toolbar by Wibiya
Gi oss din tilbakemelding
Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås


Farlig avfall

(Hva som er farlig avfall fremgår av Avfallsforskriften, fastsatt av Miljøverndepartementet):

Etter avfallsforskriften plikter kommunen (Follo Ren IKS) å ta mot inntil 400 kg farlig avfall pr avfallsbesitter pr år.

AVFALLSTYPE

LEVERINGSSTED
Ammunisjon
Politiet)
Asbest
Gjenvinningsstasjonen (inntil 25 kg), ellers IØR/Askim tlf.: 69 88 79 50. Pakkes inn!
Baser (kaustisk soda)
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Beis
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Bensin
Hos forhandler
Bilbatteri
Hos forhandler
Bremsevæske
Hos forhandler
Bunnstoff
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Diesel
Hos forhandler
(Eksplosiver
Politiet)
Etsekjemikalier
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Filler og kluter m/rester
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Flekkfjernere
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Fotokjemikalier
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Grunning
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Herdere
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Kjølevæske/frostvæske
Hos forhandler
Knappcellebatterier
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Kvikksølvtermometre
Apoteket
Lakk
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Lim
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Lut
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Løsemidler
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Lysstoffrør
Hos forhandler
Låsspray
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Maling
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
(Medisiner
Apoteket)
Neglelakk/-fjerner
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Olje
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Oljefiltre
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Oppladbare batterier
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
PCB-vinduer (isolerglass) Gjenvinningsstasjonen
Plantevernmidler
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Rustfjernere
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Sparepærer
Hos forhandler
Spraybokser
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Spylevæske
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Syrer
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Trykkfarge
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen
Trykkimpregnert trevirke Gjenvinningsstasjonen
White Spirit
Miljøbilen/gjenvinningsstasjonen

 


Share on StumbleUpon Del på StumbleUpon Share on Digg.com Del på Digg Share on Delicious Del på MySpace

Tip a friendTips en venn