Energiutnyttelse

Energiutnyttelse av restavfall erstatter bruk av elektrisitet, olje og gass til oppvarming, drivstoff eller lignende. Dette gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet. 

  • energi.jpgPer i dag forbrennes alt restavfall fra våre husholdninger.
  • I tråd med myndighetenes målsetninger om økt materialgjenvinning har det blitt innført kildesortering av plastemballajse. Det planlegges også kildesortering av matavfall.
  • En utsortert brennbar fraksjon sendes til forbrenning.

 

Del:
Tips en venn