a a a

Endring av beholderstørrelse

Endring av beholderstørrelse og abonnement

Dersom du ønsker å få byttet størrelse på dine avfallsbeholdere kan du fylle ut skjemaet nedenfor. 
Pris for bytte av beholder kr 250,- 

Dersom din avfallsbeholder står plassert på felles standplass med andre beholdere, eller er vanskelig å finne pga manglende husnummer, ber vi deg merke beholderen som skal byttes. 

Bytte av størrelse på restavfallsbeholder vil føre til endring i renovasjonsgebyret. 
Klikk her for mer informasjon om renovasjonsgebyrer.

Ønsker du e-postfaktura? Fyll ut feltet "E-postadresse for e-postfaktura"

Ønsker du papirfaktura til annen adresse? Fyll ut feltet "Postadresse for papirfaktura".