Sekkene koster kroner 50,- per stykk og inkluderer innsamling, transport og behandling av det ekstra avfallet. Ekstrasekken settes ved siden av restavfallsbeholder på tømmedag. 

Det skal ikke legges grønne matavfallsposer i ekstrasekken. Matavfallsposene må legges i restavfallsbeholderen for å unngå at skadedyr som ødelegger de grønne posene og tilgriset området rundt beholderen.

Her kan du lese mer om renovasjonsløsningen og finne en oversikt over utsalgssteder for ekstrasekker.