a a a

Borettslag/sameier

Renovasjonsløsninger i borettslag og sameier

For borettslag og sameier kan det være lite hensiktsmessig og altfor plasskrevende med separate beholdere til hver enkelt husstand. Follo Ren anbefaler nedgravde avfallsbrønner for borettslag og sameier fra 12 boenheter og oppover. For færre antall boenheter kan felles avfallsbeholdere være den beste løsningen. Størrelse og antall beholdere dimensjoneres utfra antall liter avfall per boenhet per tømming. Borettslag og sameier må ha en oppsamlingsløsning for restavfall inkludert matavfall og plast, og en for papp/papir/drikkekartong.

Glass- og metallemballasje

Follo Ren tilbyr containere til glass- og metallemballasje med henteordning for borettslag og sameier.

Kontakt oss på post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10 for mer informasjon om glass- og metallcontainer.

EE-avfall

Follo Ren tilbyr, som en gratis tjeneste til borettslag og sameier, en rød beholder for innsamling av EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall). Beholderen er på 240 liter og tømmes kostnadsfritt etter behov. Ordningen krever at noen i styret i borettslaget/sameiet er ansvarlig for å følge med og varsle Follo Ren når beholderen nærmer seg full, slik at vi får tømt denne på forsvarlig måte.

Kontakt oss på post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10 for mer informasjon eller bestilling av EE-avfallsbeholder.

Beholdertyper og størrelser ved felles avfallsløsninger

Felles løsning for flere abonnenter foregår fortrinnsvis i større beholdere (660L). Dette er plassbesparende i forhold til flere små beholdere.  Dersom spesielle forhold tilsier det, kan en felles løsning med mer enn 18 boenheter få tømming med dobbel frekvens for å redusere antall beholdere. Restavfall tømmes da hver uke, mens papp/papir/drikkekartong tømmes hver annen uke.

Utvendige målene på 660L beholdere

Utvendige målene på 660L beholdere: 

Størrelse

Bredde

Dybde

Høyde*

660 liter

127 cm

80 cm

121 cm

For borettslag og sameier med mer enn 12 boenheter anbefaler Follo Ren nedgravde avfallsbrønner.

Nedgravde avfallsbrønner

Follo Ren anbefaler nedgravde avfallsbrønner for borettslag og sameier med 12 eller flere boenheter.

En nedgravd avfallsbrønn er en oppsamlingsenhet for avfall under bakken. Avfallet komprimeres pga volum og høyde og holdes i tillegg «nedkjølt» under bakken, noe som hindrer bakterievekst og sjenerende lukt.

Det finnes 2 hovedtyper:

Helt nedgravde

  • De helt nedgravde avfallsbrønnene har en plattform på 2x2 meter med kun en innkastsøyle over bakken, mens selve avfallsbeholderen er under bakkenivå (dybde ca 3 meter). Denne løsningen finnes i 3m3, 4 m3og 5m3.

Nedgravd løsning

Eksempel på helt nedgravd løsning – fra Kantorsletta i Oppegård
Finnes i 3 str; 3m3, 4m3 og 5m3

Semi-nedgravde

  • Semi-nedgravde avfallsbrønner har 1/3 av beholderen over bakken mens 2/3 er under bakken. Disse finnes i en variant under 2 m3,  mens hovedtypene er 3m3 og 5m3 (dybde ca 1,7m).

semi_nedgravd.png

Eksempel på semi nedgravd løsning – fra Finstad Villenga i Ski
Finnes i 3 str; 1,4m3, 3m3 og 5m3

En standplass for nedgravde avfallsbrønner består av en brønn for restavfall inkludert matavfall og plastemballasje, og en brønn for papir/papp/drikkekartong. 3m3 nedgravd løsning for restavfall er tilstrekkelig til ca. 25 boenheter, mens 5m3 er tilstrekkelig til ca. 40 boenheter.

Follo Ren gir støtte på kr 10.000,- per nedgravd avfallsbrønn ved etablering av dette. I tillegg får abonnenter tilknyttet nedgravde avfallsbrønner en reduksjon i renovasjonsgebyret på 20%.

Fordelen med nedgravd avfallsbrønn

Plassbesparende – Verdifullt areal spares og kan benyttes til grøntanlegg, lekeplass eller garasje/parkering.

Estetisk – Enhetene er enkle og rene i utformingen og bidrar til å skape et estetisk bomiljø.

Driftssikkert – Nedgravde avfallsbrønner er driftssikre løsninger som krever lite vedlikehold. Follo Ren anbefaler vask av nedgravde avfallsbrønner for restavfall 1-2 ganger per år, og står for organiseringen av dette om ønskelig.

Brannsikkert – De helt nedgravde avfallsbrønnene er en mer brannsikker løsningen da de hindrer tilgang av oksygen ved branntilløp.

Effektiv tømming – På grunn av effektivisert tømming får abonnenter tilknyttet nedgravde avfallsbrønner 20% reduksjon i renovasjonsavgiften.

Universal utforming – Enhetene er universelt utformet og derfor tilpasset funksjonshemmede.

Luktkontroll – Det oppstår mindre lukt fordi avfallet oppbevares under bakken ved lavere temperatur.

Adgangskontroll – Enheten kan utstyres med adgangskontroll for å hindre at uvedkommende benytter seg av enhetene.

Løsning for supplering av grønne poser til matavfall for borettslag/sameier

Borettslag og sameier vil få enkel supplering av grønne matavfallsposer i en display-løsning. Det vil sikre at beboerne skal kunne hente seg en rull med grønne poser ved behov. Løsningen tilbys alle borettslag/sameier med mer enn 15 boenheter og felles avfallsbeholdere.

Engangs papp-display som egner seg godt til å stå i felles avfallsrom. Dette kan også plasseres andre steder som for eksempel oppganger, postrom, garasjeannlegg osv. der beboerne naturlig går. Det eneste kravet er at det må stå under tak. Displayet kommer ferdig med bakplakat og rommer 48 poseruller.

display eske grønne poser lite bilde

Mål på displayet:

Bredde 29 cm

Dybde 38 cm

Høyde 42 cm

Når displayet er tomt bestiles ett nytt fra Follo Ren. Vi kommer og setter ut det nye og tar med oss det gamle. Ordningen er gratis. Borettslaget/sameiet kan få flere displayer for plassering der det er hensiktsmessig.

Borettslag og sameier uten mulighet til å plassere displayesker under tak bes ta kontakt med Follo Ren for alternative løsninger.

Kontakt kundeservice i Follo Ren for bestilling eller mer informasjon på telefon 90 80 40 10 eller send en e-post til post@folloren.no.