boretslag og sameier plast

Viktig informasjon til borettslag og sameier om alternative løsninger for plastinnsamling

I uke 33 gikk det ut informasjon til alle husstander i Follo Ren sine eierkommuner om at vi i løpet av kort tid starter med å hente kildesortert plastemballasje hjemme hos alle husstander. Dette er et prøveprosjekt med 2 års varighet.

Nedgravde løsninger

Hvis mange boenheter går sammen om en fellesløsning, kan en nedgravd løsning være et godt alternativ.

Flyttbare beholdere for glass og metall

Follo Ren IKS vil tilby sameier og borettslag henteordning for glass og metall. Egne beholdere for denne typen emballasjeavfall skal settes i system i 2014. Dette vil gi en økt utsortering av glass og metall som da vil gå til materialgjenvinning og benyttes i nye produkter.

rødbeholder_liten_150x200

Røde beholdere for innsamling av EE-avfall i borettslag og sameier

Follo Ren IKS tilbyr rød beholder til borettslag og sameier for innsamling av EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) i fellesløsninger. Beholderen er på 240 liter og tømmes gratis etter behov av Follo Ren IKS.

For mer informasjon kontakt oss på e-post: post@folloren.no eller telefon 05660.