a a a

Beholderstørrelser og tømmeinformasjon

Beholderstørrelser og tømmeinformasjon

Restavfallsbeholder tømmes med vanlig tømmefrekvens hver 2. uke. Det er anledning til å avtale tømming hver uke dersom bedriften ligger sentralt lokalisert. Følgende størrelser på restavfallsbeholder tilbys: 240L, 370L og 660L

Papribeholder tømmes med vanlig tømmefrekvens hver 2. eller hver 4. uke. Følgende størrelser på papirbeholder tilbys: 240L, 370L og 660L

Beholder for glass- og metallemballasje tømmes på bestilling. Vi tilbyr 710L beholder til glass- og metallemballasje.

Mål på beholdere

Størrelse

 

Bredde

Dybde

Høyde*

240L  

restavfall og papir

60 cm

75 cm

110 cm

370L

restavfall og papir

75 cm

80 cm

110 cm

660L

restavfall og papir

127  cm

80 cm

121 cm

710L kun glass- og metallemballasje
* De som planlegger å bygge tak over beholderne, må ta høyde for at lokket skal kunne åpnes

Tømmedag

For bedrifter vil tømmedager være de samme som hos private husholdninger i samme område. Vår app «min renovasjon» innholder kun tømmeinformasjon for private husholdninger. Ta kontakt med kundeservice i Follo Ren for å få oversikt over tømmedager ved behov for dette.

Uteblitt tømming?

Dersom avfallet ikke er hentet hos din bedrift er det viktig at det blir gitt beskjed til kundeserivce i Follo Ren så raskt som mulig etter tømmedag. Vi vil sørge for at avviket rettes opp. Beskjed kan gis per telefon eller e-post i våre åpningstider, eller via vårt selvbetjeningsskjema «Link-til-skjema-beholder har ikke blitt tømt» utenfor administrasjonens åpningstider. Merk da henvendelsen med «Bedrift».

Krav til plassering

På tømmedag må avfallsbeholder være plassert slik at renovatør enkelt og uten hindringer kan trille den til og fra renovasjonsbilen. Beholderen skal maksimalt stå 7 meter fra veiskulder der bil kan stoppe.

Beholderne må stå lett tilgjengelig på bakkenivå, uten nivåforskjeller (trappetrinn), og på et stabilt, plant og fast underlag fritt for vannansamlinger. For at våre renovatører skal kunne tømme beholderen din, må busker og trær beskjæres slik at tilgjengelighet og synlighet er så god som mulig. Hvis gjenstander som biler, sykler og eller andre objekter er plassert foran beholderne vil de ikke bli tømt.

Lokket må kunne lukkes helt igjen mellom hver tømming, og avfall plassert på utsiden av beholder vil ikke bli tatt med.

Vinteren kan være en stor utfordring for våre renovatører. Det er derfor viktig at alle måker og strør rundt sine beholdere og på adkomstveien inn til disse. Er beholderen nedsnødd, fryst fast i underlaget, eller det er svært glatt inn til der beholderen er plassert, vil den ikke bli tømt.

Beholderne må plasseres på bedriftens private eiendom, eller annen privat eiendom der grunneier har gitt tillatelse. Beholderne kan ikke stå på kommunal grunn.