Tips for å unngå lukt fra beholderen

Det er flere ting du kan gjøre for å unngå lukt og larver fra restavfallsbeholderen. Vi gjør oppmerksom på at det er abonnentens ansvar å rengjøre beholderen.

beholder_hjemme_600x400

Krav til beholderplassering

På tømmedag må beholderne være plassert slik at renovatør enkelt og uten hindringer kan trille dem til og fra renovasjonsbilen. Beholderen skal stå innenfor 7 meter fra veiskulder.

240 liters avfallsbeholder

Gangavstand

For å oppnå en effektiv renovasjon og redusere tunge løft for renovatørene, skal trilleveien være så kort som mulig. Trillevei er veien mellom oppstillingsplass og veiskulder. Maksimal lengde på trillevei er fastsatt til 7 meter. Kravet gjelder for hentedagen, ellers kan abonnenten selv plassere beholdere et annet sted for å lette daglig bruk. Dersom du ønsker å ha beholderen plassert mer enn 7 meter fra veiskulder, vil du bli belastet med et gangtillegg.

Maksimalt tillatt gangavstand er 27 meter. Follo Ren foretar kontrollmålinger etter registrering.

grogsortcopy_500x426

Beholderstørrelser - utvendige mål

Som standardløsning er det delt ut 240 liters beholder for restavfall som tømmes hver 14. dag. Beholder for papir, papp og drikkekartong er også på 240 liter, men tømmes hver måned. I forbindelse med planlegging av plassering av beholdere kan det være greit å vite de utvendige målene på beholderne. 

Fremkommelighet for våre renovatører

For at våre renovatører skal kunne tømme beholderen din, må busker og trær beskjæres. Biler, sykler og barnevogner må flyttes bort fra dine beholdere. Hvis gjenstander er plassert foran beholderne vil den ikke bli tømt.

Beholderløsning2

Veileder for renovasjonsløsninger

Denne veilederen er for arealplanleggere, byggesaksbehandlere, utbyggere, borettslag, velforeninger og enkeltabonnenter. Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å inkludere gode løsninger for kildesortering av avfall. Krav til renovasjonsløsningen bør fastsettes allerede på kommuneplan- eller reguleringsplannivå, slik at utbygger kan innarbeide gode løsninger tidlig i prosjektet.

Her kan du lese hele veilederen for renovasjon i PDF format.