Innbyggere – skal oppleve at avfallshåndteringen er enkel, effektiv og miljøvennlig.

Bærekraft – tjenstene til Follo Ren skal være bærekraftige og kretsløpsbaserte.

Økonomi – tjenestene til  Follo Ren skal ha riktig pris basert på en avveining mellom miljøhensyn og kostnader .