Avfallsreduksjon

Det fremste målet i avfallspolitikken er å redusere avfallsmengden, og at veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten. Avfallsforebygging er tiltak man iverksetter før et produkt, materiale eller stoff er blitt til avfall.

jentekasteravfall.jpgTiltaket skal redusere:

  • mengden avfall, inkludert ombruk av produkter og/eller forlengelse av produkters levetid
  • negative miljø- og helseeffekter som følge av genererte avfallsmengder
  • innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og produkter
Lokale tiltak i våre kommuner:
  • Follo Ren vil satse på økt differensiering av renovasjonsgebyret ved bruk av ulike volum på avfallsbeholdere.
  • Beholder som er mindre enn standardvolum vil gi reduksjon i avgiften, og mer enn standardvolum gir økning i avgiften. Dette er et tiltak som vil bidra til å redusere avfallsmengden samt økt valgfrihet i henhold til den enkeltes behov.
  • Både egne og nasjonale holdningskampanjer benyttes for å informere innbyggerne om ulike måter man kan bidra til avfallsreduksjon.
  • Follo Ren er også aktiv i sosiale medier for å bidra i debatten om avfallsreduksjon.
     

 

Del:
Tips en venn