a a a

Administrasjonen

Runar Jacobsen

Runar Jacobsen

Daglig leder

Renovasjon og kundeservice

Gjenvinningsstasjoner

Kommunikasjon

Prosjekt og utvikling

Økonomi og personal

Innkjøp