a a a

Hjem (old)

Utvidet henteordning for papp og papir

bølgepapp

Nå kan du sette ut ekstra papp på tømmedag for papirbeholder, istedenfor å måtte reise til returpunktene. 

Vi har fra 1. desember utvidet tjenesten for tømming av papp og papir til at vi også tar med papp plassert ved siden av papirbeholderen. Pappesker bør flatpakkes og kan med fordel stripses/buntes sammen med hyssing eller liknende.

Vi minner om:

 • Papirbeholder og eventuell ekstra papp må settes frem kvelden i forveien eller senest klokken 06.00 på tømmedag.
 • Forsøk så langt det lar seg gjøre å legge løst papir i selve beholderen.
 • Husk at det er gratis å få større papirbeholder.

Returpunkt for papp/papir og plastemballasje vil bli fjernet fra midten av januar 2016, da vi har hentetjenester for disse avfallstypene. Våre 90 returpunkter for glass/metall og tekstil blir stående. Papp og papir kan fortsatt leveres gratis til gjenvinningsstasjonene.


Trenger du påminnelse i forkant av tømmedag? Last ned applikasjonen Min Renovasjon:

Klikk her for å laste ned Min Renovasjon til Android
Klikk her for å laste ned Min Renovasjon til iOS

 

Tilbudet gjelder abonnenter med beholdere og gjelder ikke borettslag og sameier med nedgravde løsninger. Det skal være tilstrekkelig kapasitet i de nedgravde løsningene som er etablert. Papp bør deles opp før de kastes i de nedgravde enhetene for å ikke ta for mye plass.

 

Endring av tømmedager og åpningstider i påsken

renovasjonsbil idrettsbane ås sommer

På grunn av helligdager i påsken vil det bli noen endringer i tømmedager for restavfall og endring i åpningstider på gjenvinningsstasjonene.

renovasjonsbil idrettsbane ås sommer - banner.jpg

På grunn av helligdager i påsken vil det bli noen endringer i tømmedager for restavfall og endring i åpningstider på gjenvinningsstasjonene.

Endring i tømmedager for restavfall i påsken

Uke 15 (oddetallsuke)

Din vanlige tømmedag

Endres til følgende

Mandag 10. april

Ingen endring

Tirsdag 11. april*

Enkelte får tømming mandag 10. april

Onsdag 12. april*

Enkelte får tømming tirsdag 11. april

Torsdag 13 april

Tømmes onsdag 12. april

Fredag 14. april

Tømmes lørdag 15. april

 

Uke 16 (partallsuke)

Din vanlige tømmedag

Endres til følgende

Mandag 17. april

Tømmes tirsdag 18. april

Tirsdag 18. april*

Enkelte får tømming onsdag 19. april

 

*På de dagene merket med stjerne fordeler vi tømmeruten på to dager. Varsling fra app for smarttelefoner vil dessverre ikke klare åta høyde for endringnee, og noen vil oppleve å få varsel på feil dag.

 

Endring i åpningstider for gjenvinningsstasjonene i påsken

Onsdag før skjærtorsdag              08.00 – 15.00

Skjærtorsdag                                    Stengt

Langfredag                                        Stengt

Påskeaften                                        09.00 – 15.00

1. påskedag                                       Stengt

2. påskedag                                       Stengt

Fremkommelighet for renovatørene

Beholder Snø

Nå som snøen har kommet, er det viktig å tenke på fremkommeligheten til renovatørene. Rydd snø rundt beholderne og fjern eventuell snø på lokket. 

Har du adkomstvei må denne også måkes og strøs ved behov. Husk at det er ditt ansvar å sørge for fremkommeligheten til dine beholdere.En full avfallsbeholder veier mye og kan være umulig å flytte igjennom tung snø.  Er fremkommeligheten for dårlig får vi ikke tømt beholderne.

 

Her er et godt eksempel på abonnenter som har måkt rundt beholderne. Dette gjør arbeidsdagen til våre renovatører mye bedre!

Beholder Snø.JPG

Gavepapir skal fortsatt sorteres som restavfall

gave_julegave_681158a

Follo Ren har samme praksis rundt sortering av gavepapir som de fleste andre avfallsselskaper og kommuner i Norge. Gavepapir er restavfall.
 

gave_julegave_681158a.jpg

Grunnen til at gavepapir er restavfall er fordi det inneholder lite papirfibre og store mengder leire og fargestoffer. Dette gjør at papiret ikke er egnet til materialgjenvinning, og blir bedre utnyttet ved energigjenvinning ved forbrenning. Dersom vi sorterer dette sammen med resten av papp/papir vil gavepapiret ødelegge kvaliteten på resten av det kildesorterte papiret.

Gavepapir og juletrær kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner.

Er du i tvil om hvordan du skal sortere? Sjekk sortere.no

Returpunkt i Ski sentrum fjernes

Vestveien returpunkt

På grunn av arbeid ved Ski stasjon er Follo Ren pålagt å fjerne returpunktet i Vestveien i Ski sentrum.  Returpunktet blir fjernet i løpet av uke 35.

Follo Ren fikk denne uken beskjed fra Jernbaneverket at returpunktet må fjernes umiddelbart. For glass- og metallemballasje og tekstiler er det opprettet nytt returpunkt i Teglveien 6 ved Ski Ishall.

Ny ordning for henting av plastemballasje hjemme hos alle husstander settes i gang i disse dager, slik at behovet for returpunkt for plast blir mindre.

Plastemballasje, papp og papir kan også leveres gratis gjenvinningsstasjonene til Follo Ren, eller til returpunkt ved Vinterbro senter.


Klikk her for oversikt over alle returpunktene til Follo Ren.

Vi henter kildesortert plastemballasje hjemme hos deg

plastsekk - folloren redigert

Gjenvinning av plastemballasje regnes som et viktig miljøtiltak for å redusere CO2-utslipp. For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje.

 

plastsekk - folloren -crop.jpgPlastemballasjen legges i blanke sekker, merket med Follo Ren logo, som knyttes igjen og settes ut ved siden av avfallsbeholderen på tømmedag. Hver husstand vil få utlevert en rull med 15 sekker for plastinnsamling en gang i året. Utdeling av sekkeruller vil skje på tømmedag for papirbeholder i perioden 15. august til 15. september. Sekkerullen legges på lokket til papirbeholderen.

Plastemballasjen vil bli hentet samme dag som papp/papir. 

 

Har du flere spørsmål om kildesortering av plastemballasje? Se vår side med spørsmål og svar.

Hvordan skal plastemballasjen rengjøres? Les vår artikkel med tips til rengjøring.

Se vår oppdaterte kildesorteringsguide.

 

Rengjøring av plastemballasje

rengjøring - loop 2

Er du usikker på hvor nøye du skal rengjøre plastemballasjen før du kaster den i plastsekken? Her er noen retningslinjer du kan følge.

Plastemballasjen skal være helt tom når den kildesorteres. Mesteparten av plastemballasjen man har hjemme er ren når den er tømt. Likevel er det enkelte plastprodukter som krever litt ekstra rengjøring før den legges i plastinnsamlingen. 

Det skal ikke så mye til for å få litt skitten plast ren nok - skyll med kaldt vann og eventuelt ta et lite tak med oppvaskbørsten. Når flasker, med f.eks. shampo, balsam og såpe, er tomme, fyll de med vann, rist godt, bruk opp restene og tøm ut vannrestene.

For at miljøgevinsten ved kildesortering av plastemballasje skal bli så stor som mulig, er det viktig at vi ikke bruker for mye ressurser på rengjøring. Dersom det krever mye tid og vann å rengjøre plastemballasjen er det faktisk bedre å kaste den i restavfallet. Her gjelder det å bruke en god porsjon sunn fornuft.

 

Hvorfor må vi rengjøre plasten?

Hvis tilgriset plast blir blandet sammen med ren plast vil den rene plasten også bli forurenset. Husholdninger som ikke rengjør plastemballasjen tilstrekkelig, eller som kaster feil produkter i plastsekken, ødelegger for alle andre i sitt område. Resultatet er at vi får mindre godtgjørelse for plastemballasjen fordi den må kastes som restavfall, dette kan gjøre renovasjonsløsningen dyrere.

Det blir ikke plast av matrester.Vi ønsker oss så ren plast som mulig, og at skitten plast som krever mye rengjøring heller kastes i restavfallet.

 

Rengjør – eller kast i restavfall!

Spørsmål og svar om kildesortering av plastemballasje

spørsmål

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål i forbindelse med den nye ordningen for plastemballasje. Finner du ikke det du lurer på her? Kontakt oss gjerne på e-post: post@folloren.no eller telefon: 05660.

- Hva er plastemballasje?
Plastemballasje er plast som har vært pakket rundt et produkt, som for eksempel poser, folie, begre, bokser og flasker av plast.

 

- Hvorfor skal jeg kildesortere plastemballasje?
Vi må alle ta miljøansvar. Kildesortert plastemballasje omdannes til råstoff som igjen blir brukt i plastproduksjon For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2 utslippene med 1,5 - 2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde). Det er mer ressurseffektivt å omdanne eksisterende råstoff til ny plast framfor å fremstille helt nytt råstoff. Derfor bidrar kildesortering av plastemballasje til mindre miljøbelastning.

 

- Kan vi få beholder til plastemballasje?
Store beholdere til plastemballasje tilbys kun til borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere. Alle med egne avfallsbeholdere må bruke plastsekk.

 

- Hvor skal jeg oppbevare plastsekken utenom tømmedag?
Det er opp til hver enkelt husstand hvordan de ønsker å samle plasten. Plastsekken kan oppbevares i garasjen, kjelleren, boden eller et annet egnet sted. Det viktigste er at sekken står fritt ved siden av beholderne på tømmedag. Sekker som står i stativer/beholdere vil ikke bli tatt med.

 

- Kan jeg feste plastsekken i beholderen slik at den ikke blåser vekk?
Nei, vi vil ikke at plastsekken festes fast til beholdere eller andre gjenstanderpå tømmedag. Sett sekken løst ved siden av beholderen, slik at den enkelt kan hentes inn.

 

- Hva gjør jeg når jeg har glemt å sette ut plastsekken på tømmedag?
Sekken kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner, eller oppbevares og sette ut på neste ordinære tømmedag.

 

- Jeg har mye mer plast enn en plastsekk i måneden – kan jeg sette ut flere sekker på tømmedag?
Ja, det kan settes ut så mange sekker man ønsker på tømmedag. Alle får utlevert 15 sekker per år, og dersom det er behov for flere sekker får man dette på gjenvinningsstasjonene.

 

- Hvor grundig må jeg rengjøre plastemballasjen?
Plastemballasjen skal være helt tom når den kildesorteres. Mesteparten av plastemballasjen man har hjemme er ren når den er tømt. Det skal ikke så mye til for å få litt skitten plast ren nok - skyll med kaldt vann og eventuelt ta et lite tak med oppvaskbørsten. Når flasker, med f.eks. shampo, balsam og såpe, er tomme, fyll de med vann, rist godt, bruk opp restene og tøm ut vannrestene. Les mer om rengjøring av plastemballsje her.

 

- Hvorfor kan jeg ikke legge andre produkter av plast i plastinnsamlingen?
Plast som ikke er emballasje, for eksempel leker, hagemøbler, bøtter, hageslanger, kjøkkenredkap og annet skal ikke leveres sammen med plastemballasjen. Dette er blandingsplast som er lite egnet for gjenvinning.

 

- Regnes isopor som plast?
Nei, isopor skal ikke sorteres som plastemballasje, men legges i restavfallet.

 

- Hva skjer dersom jeg ikke ønsker å kildesortere plastemballasje?
Vi oppfordrer alle til å kildesortere plastemballasje. Da kan plasten komme til nytte som råvare, og erstatte produksjon av ny plast. Kildesortering av plastemballasje er en frivillig ordning, og det vil ikke bli sanksjoner mot de som velger å ikke bli med på ordningen.

Hagerømlinger og svartelistede arter

hagerømling, forside

Har de siste dager med hagearbeid avdekket uønsket vekst av planter og busker? Da kan det være greit å sjekke om denne veksten er en såkalt hagerømling (også kjent som svartelistede arter). 

 

Begrepet hagerømlinger omhandler fremmede og uønskede plantearter i norsk natur. Hagerømlinger kan utgjøre en økologisk risiko for lokal plantevekst og spredning av dem bør begrenses. Derfor er det viktig at hageavfall som inneholder hagerømlinger ikke komposteres sammen med vanlig hageavfall.

Follo Ren tilbyr en løsning hvor vi forsvarlig håndterer hagerømlinger. På alle våre gjenvinningsstasjoner har vi egne kontainere hvor man kan avlevere hagerømlinger. Innholdet i disse kontainerne vil bli destruert, slik at det hindrer spredning av artene. Det er viktig at hageavfall ikke blir kastet i skogen, Skal du transportere hageavfall som inneholder hagerømlinger på en åpen henger bør den dekkes til med en presenning. Det er gratis å avlevere hageavfall på gjenvinningsstasjonene.

 

 

 

Oversikt over de vanligste hagerømlingene

Hagelupin

Hagelupin 02.jpg50-150 cm høy flerårig plante med opprette, ugreinete stengler og koplede blad.
Vanligvis blå, men også hvite, rosa, blekgule og fiolette blomster i om lag 50 cm 
lange klaser, store hårete belger.

 

 

 

 

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø 01.jpgEttårig hurtigvoksende plante, opp til 180 cm høy med saftig stengsel. 
Bladene har en mørkegrønn farge og er tykke med sagtagger langs kantene. 
Rosa blomster med noe hvitfarge.

 

 

 

Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks 01.jpg

2-4 meter høy toårlig plante med blomster i store hvite skjermer. 
Vanskelig å skille forskjell mellom Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalme. 
Saften fra planten er giftig og kan forårsake brannskader og irritasjon av huden.
Håndteres med forsiktighet og korrekt verneutstyr.

 

 

 

Tromsøpalme

Tromsøpalme 01.jpg

2-3 meter høy flerårig plante med blomster i store hvite skjermer. 
Vanskelig å skille forskjell mellom Kjempebjørnekjeks og Tromsøpalme. 
Saften fra planten er giftig og kan forårsake brannskader og irritasjon av huden. 
Håndteres med forsiktighet og korrekt verneutstyr

 

Miljøboksen - En ny løsning for oppbevaring av farlig avfall og EE-avfall

Miljøboks redigert 01 (340x363)

Follo Ren tilbyr Miljøboks til alle husstander og kan hentes hos våre gjenvinningsstasjoner. Miljøboksen er ment som mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall (småelektronikk). Du skal selv sortere innholdet i Miljøboksen når du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Hva er farlig avfall?

Alle produkter som inneholder miljøgifter eller stoffer som er skadelige for mennesker og natur kan regnes som farlig avfall. Farlig avfall skal ikke behandles sammen med ordinært avfall og det er derfor viktig at det blir sortert korrekt ved gjenvinningsstasjonene

Eksempler på farlig avfall:

 • Maling, lim og lakk (beis, fugemasse, sparkel, neglakk)
 • Spraybokser og gass (også tomme spraybokser fra lightere, hårspray og deodoranter)
 • Rengjøringsmidler (klor, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss)
 • Løsemidler (tynner, rødsprit, neglelakkfjerner, tennvæske)
 • Plantevernmidler (ugressmidler, rottegift)
 • Alle typer oljer (motorolje, matolje, frityrolje)
 • Bilprodukter (polish, bensin- og oljefilter, batterisyre, frostvæske)
 • Personlig hygieneprodukter (shampo, dusjsåpe, kremer)
 • Gjenstander som inneholder kvikksølv (termometer, brytere)

 

Hva er EE-avfall?

Alle produkter som bruker eller leder strøm - enten det er fra strømnettet eller batteri (småelektronikk). Disse produktene inneholder miljøgifter og må ikke behandles sammen med ordinært avfall. EE-avfall kan leveres på gjenvinningsstasjoner eller forhandlere som selger elektroniske produkter.

Eksempler på EE-avfall:

• Sparepærer, lyspærer og lysstoffrør
• Batterier (alle typer - også oppladbare og knappecelle)
• Mobiltelefoner og annen småelektronikk
• Bursdagskort med lyd
• Elektriske leker og verktøy
• Blinkesko til barn
• Lavalamper, juletrebelysning

 

SKAL IKKE I MILJØBOKSEN:

Fyrverkeri, ammunisjon og andre eksplosiver, sprøyter, medisinrester, smittefarlig avfall, spisse og skarpe gjenstander

Er du usikker på hvordan du håndterer slikt avfall, kontakt oss på telefon: 05660